OM OSS

Visibo ble startet opp våren 2013.

Selv om Stjørdal står vårt hjerte nærmest, ble det i 2016 tatt en avgjørelse om å gi slipp på stedsnavn i firmaet. Stjørdal Eiendom skiftet derfor navn til VISIBO – samtidig som vi i den forbindelse utvider vårt geografiske nedslagsfelt til Trondheim og Stjørdal med omegn.

Vi skal fortsatt være et lite boligutviklingsselskap der folkene er de samme. For oss handler det fortsatt om å være tett på kundene, og at vi er et stødig og trygt valg.

Med ulik kompetanse og nettverk på eiersiden er Visibo et seriøst og attraktivt selskap med hovedfokus på eiendom og tomteutvikling.

Vår felles kompetanse skal skape en helhetlig og seriøs aktør som kan være med fra planleggingsfasen til nøkkelferdig hus og overlevering.

Med lang erfaring både fra entreprenørbransjen, prosjektering, salg og selskapsstruktur tilbyr vi en totalkompetanse.

Vårt nære samarbeid med profesjonelle parter innenfor arkitektur og utførende entreprenører gir også deg som kunde en opplevelse av at alt finnes under ett og samme tak.