Townhouse Rosendal Tilbake

Townhouse Rosendal

Kvaliteter ved eiendommen

Prosjektet ble om-prosjektert til enebolig og solgt til annen utbygger høsten 2017.