Townhouse Rosendal

Kvaliteter ved eiendommen

Vi utviklet eiendommen fra rå-tomt til tomt med godkjent ramme for enebolig.

Basert på kapasitet den gangen ble eiendommen solgt til en annen utbygger i Trondheim,
som tok over prosjektet og gjennomførte byggingen.