Townhouse Rosendal

Kvaliteter ved eiendommen

Vi utviklet eiendommen fra rå-tomt til tomt med godkjent ramme for enebolig.

Senere ble eiendommen solgt til en utbygger i Trondheim som tok over prosjektet og gjennomførte byggingen.