Stokkåsen L-feltet

Kvaliteter ved eiendommen

Vi har det siste året etablert et godt samarbeid med grunneiere i Stokkåsen, Trondheim.

Som en forlengelse av vår avtale med allerede påbegynte prosjekt i J-rekka planlegges det nå videre utbygging i området.

Det er foreløpig ikke konkretisert eksakt løsning, men vi jobber på “skissestadie” for 5-6 eneboliger i rekke i det som blir første del av L-feltet.

Det er for tiden diverse utfordringer i området med skolekapasitet, som forventes avklart i løpet av vinteren.

Når dette avklares / vedtas klargjøres det i disse tider for at neste byggetrinn kan legges ut for salg.

Fortsettelse følger.