Sjøgata 3, Rekkehus

Kvaliteter ved eiendommen

Sjøgata-prosjektet består av 3 arealeffektive eneboliger i kjede på Tangmoen, Stjørdal.

Prosjektet ble forhåndssolgt sommeren 2018 og senere overlevert til sluttkunder, sommeren 2019.

Husene har meget arealeffektive planløsning og flott arkitektur.

Når vi nå igangsetter detaljregulering av et nytt boligfelt på Prestmoen Stjørdal benytter vi Sjøgata som skisser i et forprosjekt-stadie.
Det betyr at vi her kommer til å lande på noe tilsvarende, bare fordelt over flere enheter. Mer info rundt dette prosjektet publiseres nærmere salgstart som forventes vinteren 2020/2021.