Nordsletta Prestmoen

Kvaliteter ved eiendommen

På Nordsletta (Prestmoen, Stjørdal) regulerer vi en eiendom for 6 nye boliger.
Husene vil få smarte og innholdsrike planløsninger, gode solforhold og fine oppholdsarealer også utomhus.

1. gangs planforslag til ble sendt til Stjørdal kommune 27.10.2020.

Vår fremdriftsplan tilsier at planen bør være behandlet innen slutten av januar 2021, og at vi i mai-juni 2021 kan forvente oss en endelig godkjenning av detaljreguleringen for eiendommen.

Det betyr at foreløpig estimert salgsstart for prosjektet settes til sommeren 2021.