gfhjvhj

BYGGEPLANER?

Er du klar for å ta rollen som Byggherre?

For å realisere boligdrømmen er det mange ulike “utfordringer” som står for tur.

Noe av dette kan være;

finansiering, tomt, arkitekt, hustype, entreprenør, underleverandører, tekniske løsninger, søknader, kostnadsstyring, oppfølging og kontroll.

Selv om dette kan virke tungt og umotiverende for mange er det samtidig en lærerik prosess som det er viktig å ta del i. Resultatet av godt forarbeid og riktig valg av leverandører er avgjørende både for kostnader – men ikke minst for kvaliteten på det du betaler for.

Visibo kan være med deg i denne prosessen fra A-Å.

Tett samarbeid med lokale banker, meglere, arkitekter, entreprenører, underentreprenører og byggekontrollører gir deg som kunde trygge boligkjøp.